Utvecklande undervisning på främmande språk

Många skolor idag undervisar på främmande språk. Det är alltså inte bara den vanliga lektionen i till exempel engelska som man pratar om här. I de här skolorna sköts den mesta av undervisningen på ett annat språk än svenska. Man har alltså matematik, kemi, biologi och så vidare på det språk som skolan inriktar sig på. Det här antas ha den fördelen att eleverna genom mycket goda kunskaper i ett främmande språk får lättare att ta till sig studier på högre nivåer senare i livet. Exempelvis på gymnasienivå och även högre studier. Det finns en del undersökningar som visar att det här inte alls är någon dum tanke.

 

Olika typer av skolor

Det finns som sagt olika skolor som inriktar sig på olika språk. Engelska är möjligen det mer dominerande språket. Bland annat så har Eskilstuna skolor där engelska är huvudspråket. Att engelska ofta är det språk som man fokuserar på är inte så märkligt. Engelska är ju ett världsspråk och dessutom ett vetenskapsspråk. Nästan all offentlig vetenskaplig diskussion sker på engelska. Vill man förbereda barnet på vidare studier senare i livet är det inte alls dumt att titta på skolor av den här typen. Engelska språket är en bra grund för en senare universitets- eller högskoleutbildning.  

 

Språkets betydelse i skolan

Språket är ju naturligtvis bland det viktigaste vi har i skolor i Eskilstuna och på andra platser. Utan språket kan ju ingen kunskap förmedlas och då blir det inte mycket utlärt. En skola som inte lär sina elever något är ju inte en speciellt bra skola. En skola som fokuserar på ett främmande språk ger en mycket gedigen kunskap i det språket. Efter tillräckligt många år i skolan kommer eleven att vara snudd på flytande i språket. Sådana kunskaper har man alltid nytta av senare i livet oavsett vilken bana man väljer eller hamnar på.