Det där med att välja förskola

Det där med att välja förskola

Det är inte alltid lätt att välja förskola. Du vill såklart välja den bästa för just ditt barn. Alla barn är olika och har olika behov vilket kan göra det svårt. Idag finns det en mängd olika förskolor att välja mellan. En del har också olika inriktningar. Det kan vara att de fokuserar på utevistelse och friluftsliv. Andra har en speciell typ av pedagogik. De flesta förskolor brukar ha fantasifulla namn såsom Förskola Crocodill eller annat djur. Här kommer en checklista för dig som är lite osäker. 

 

 

En liten checklista 

 

Det är bra att personalen har rätt utbildning och du kan också höra om förskolan har hög personalomsättning. Hög personalomsättning kan tyda på att arbetsmiljön inte är den bästa vilket kan påverka ditt barn. Kontrollera hur stora barngrupperna är. Vissa barn upplever det stressigt om barngrupperna är för stora. Utemiljön, finns det utrymme för lek och är den utformad så den följer lagstiftningar? Nästa viktiga detalj är lokalerna. Det är viktigt att innemiljön också är trevlig och barnen har möjlighet till både lek och avslappning.

 

Pedagogiken är viktig

 

Det finns både kommunala förskolor och privata. Det är ingen som är generellt bättre men de privata kan ibland satsa på lite annan pedagogik. Det kan vara Montessori eller Waldorf. Läs på lite och fundera på vad som passar just ditt barn. Har du flera barn kan det vara bra att försöka hitta något som passar för dem alla. Det underlättar att slippa köra och lämna på olika ställen. De flesta barn mår bra av att vara ute i friska luften och därför kan det vara bra att fråga hur mycket tid som barnen får vara ute. Andra satsar på kultur och barnen får lära sig spela instrument och leka sig fram i teaterform. Hör också med andra föräldrar hur de upplever sina förskolor. Var inte rädd för att ställa krav.