Plastprodukter behövs

Vi lever i en tid där man talar en hel del om plast, inte sällan i negativa ordalag. Det beror bland annat på att det tyvärr är en stor källa till nedskräpning i naturen. Den största kritiken mot plast handlar med andra ord om att det många gånger är dåligt ur miljösynpunkt. Samtidigt är plast ett oundgängligt material som vi använder till en massa saker i vår vardag. Det är svårt för oss att vara utan det, och många gånger är det faktiskt det allra bästa alternativet när man ska välja mellan olika material. Lösningen på dilemmat är en hållbar plastanvändning.Hållbar plastanvändning

Det är möjligt för oss människor att använda oss av plast och samtidigt ta ansvar. Skillnaden mellan en bra och dålig användning ligger i hur det produceras, konsumeras och hanteras. Det här är något som behöver lösas på en samhällelig och politisk nivå, även om vi som enskilda människor också kan se till att se över vår plastanvändning, bland annat genom att inte köpa på oss för mycket av det för att sedan slänga det när alternativ finns. Materialet är trots allt viktigt och värdefullt för oss, inte minst inom vården.

 Medicintekniska produkter

Många medicintekniska produkter såsom sprutor, kanyler och pumpar för läkemedel är tillverkade av just plast. Dessa produceras inte sällan med hjälp av CAD/CAM, en produktionsteknik som går ut på att designa produkter med hjälp av datorer. Eftersom plast ställer stora krav på materialkännedom och teknik fordras det en hel del kompetens hos tillverkarna av dessa produkter. Att tillverka livsviktig utrustning till sjukvården är en viktig uppgift, och tillverkningen är ett precisionsarbete som sker på finmekaniska verkstäder. Dessa är inte sällan specialiserade på just plast, vilket gör att de har god koll på vad de sysslar med. Denna tillverkning är på många sätt ett underskattat hantverk som vi tenderar ta för givet.