Service av vattenfilter förebygger problem

Service av vattenfilter förebygger problem

Som husägare ansvarar man själv för att dricksvattnet i den egna brunnen håller den kvalitet som krävs av Livsmedelsverket. Därför är det mycket viktigt att man gör regelbundna kontroller för att säkerställa att vattnet lever upp till kraven. Ett exempel på något som kan påverka vattnets kvalitet är om bakterier uppkommer genom att ovälkomna ämnen trängt in i brunnen från omkringliggande mark. Förutom att man säkerställer kvaliteten på sitt dricksvatten så kan ett installerat vattenfilter dessutom höja värdet på bostaden. När man säljer en fastighet är det bra att kunna visa upp att det genomförts provtagning och att eventuella problem som upptäckts har åtgärdats.

Ett vattenfilter är beroende av förbrukningsmaterial som det är viktigt att fylla på med jämna mellanrum. Utrustningen behöver också service, det kan vara varannat år och ibland även en gång per år beroende av modellen på filtret. Eftersom ett vattenfilter försörjer samtliga som bor i bostaden med vatten dygnet runt, året om så är det viktigt att serva filtret för att det ska fungera optimalt.

EMP Miljöteknik AB är ett företag som startade i Skövde år 2007. De bedriver verksamhet inom vatten- och avloppsrening över hela Skaraborg och erbjuder även service och produkter av hög kvalitet. EMP utför service på de allra flesta modeller av vattenfilter, oberoende om det kommer från EMP eller från någon annan leverantör. Det är klokt att genomföra en förebyggande service för att slippa stora bekymmer. Vid en sådan genomför EMP kontroller av samtliga funktioner och ser till att vattenreningen fungerar optimalt. Om det finns behov för det så byts även komponenter ut. Genom att upprätta ett serviceavtal med EMP kan man sänka kostnaderna och förebygga fel. 

Använder man sig av EMP Miljöteknik´s egna produkter kan man vara säker på att man får filter och dylikt av hög kvalitet som har lång livslängd. Läs mer på http://empmiljoteknik.se/.