Avsättning till tjänstepension – så fungerar det

15 maj 2023
Maja Bergman Lindberg

Att spara till sin pension är viktigt för att trygga sin framtid och få en ekonomisk trygghet när man blir äldre. För privatpersoner kan det vara svårt att navigera i de olika pensionssystemen som finns tillgängliga. I denna artikel kommer vi att titta närmare på tjänstepension, och hur man avsätter pengar till den.

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension är en pensionsform som är kopplad till arbete. Det betyder att den är baserad på den arbetstid och de inkomster man har när man är anställd. Det finns både kollektivavtalade tjänstepensionslösningar, som kan förhandlas fram av fackförbund och arbetsgivare, och privat tjänstepension som man tecknar själv. Den som vill ha en tjänstepension kan välja att avsätta en del av sin lön till det. Det kan göras antingen genom en avtalspension eller genom en individuell tjänstepension. Genom att avsätta pengar till tjänstepensionen medan man arbetar, bygger man upp en pension som kan betalas ut när man går i pension.

Hur avsätter man pengar till tjänstepension?

Att avsätta pengar till tjänstepension kan göras på olika sätt, beroende på vilken lösning man väljer. För kollektivavtalade tjänstepensioner görs detta oftast automatiskt, och kommer in på lönen varje månad. Den som har en privat tjänstepensionslösning kan välja att göra ett engångsbelopp eller sätta upp en månatlig överföring från sitt lönekonto.

Det viktiga är att man tänker på att avsätta en summa som man känner sig bekväm med, men som ändå är tillräckligt för att ge en trygg pension senare i livet. Detta kan vara svårt att avgöra på egen hand, men det finns hjälp att få. På Pensionsmyndighetens hemsida finns en pensionskalkylator som kan hjälpa till att beräkna hur mycket pension man kan få, utifrån de pengar man avsatt.

avsättning till tjänstepension

Vad händer med pengarna i tjänstepensionen?

Pengarna som avsätts till tjänstepensionen placeras på olika sätt beroende på vilket pensionsbolag eller banksystem man valt. Ofta investeras pengarna i aktier, obligationer eller fonder för att få en bra avkastning på lång sikt. En viktig sak att tänka på är att placeringar alltid innebär en risk, och att den förväntade avkastningen inte är garanterad.

När det är dags att ta ut pensionen finns det olika sätt att göra det på, beroende på vilken typ av tjänstepension man har. Det kan vara möjligt att ta ut en viss summa varje månad, eller att välja att få ut hela beloppet på en gång. Det är viktigt att kolla upp vilka utbetalningsalternativ som finns tillgängliga, och vilka villkor som gäller vid uttag av pensionen.

Sammanfattning

Avsättning till tjänstepension är en viktig del av att trygga sin pension. Genom att göra det medan man arbetar, bygger man upp en pension som kan betalas ut när man går i pension. Det finns olika sätt att avsätta pengar till tjänstepension, och olika typer av pensionslösningar att välja mellan. Det är viktigt att tänka på att avsätta en summa som man känner sig bekväm med, och att vara medveten om vilken avkastning som förväntas och vilka villkor som gäller vid utbetalning av pensionen.

Fler nyheter