Brunnsborrning för vatten och bergvärme i Örebro

28 november 2021
jonas olsson

editorial

​​Även om syftet med vatten- respektive energibrunnar skiljer sig åt, liknar brunnarna varandra i utformningen. Men tyvärr kan man inte använda en och samma brunn för båda ändamålen. De flesta företag som är specialiserade på brunnsborrning anlägger både vatten- och energibrunnar, då tekniken vid själva borrningen är den samma. Men det finns saker som skiljer sig åt och som är viktiga att tänka på.

Då tillgången till vatten är en mänsklig rättighet i Sverige behöver man inte söka tillstånd innan man borrar en vattenbrunn. Den får till och med anläggas utanför den egna tomten om det anses vara det bästa för brunnen och vattnet. Vill man däremot anlägga en energibrunn måste man först ha fått tillstånd beviljat från kommunens miljökontor. Detta då det alltid finns vissa miljömässiga risker då man borrar genom jordlager med olika ämnen och grundvattnet därför kan ta skada.

image

Brunnens placering är viktig

Själva placeringen av en vattenbrunn skiljer sig mot en energibrunn eftersom man måste vara uppmärksam på sådant som kan förorena vattnet, som exempelvis en avloppstank. En vattenbrunn ska helst läggas högre upp så att föroreningar inte kan rinna mot den. Vid anläggandet av energibrunn är det viktigaste i stället att brunnen inte borras för nära en annan energibrunn eftersom de då kan stjäla energi från varandra.

Att borra en bra brunn för vatten eller energi kräver både kunskap och erfarenhet. Vid exempelvis brunnsborrning i örebro är det en fördel att anlita ett företag som väl känner till trakten och markens sammansättning. Då blir det enklare att undvika misstagen och anlägga en riktigt bra brunn. I samband med att man tar in kostnadsförslag från några olika brunnsborrningsföretag ska man helst också ta in referenser. Ring också upp referenserna och ställ frågor som exempelvis: Blev brunnen bra? Blev den klar i tid och hur fungerade kommunikationen med företaget?

Fler nyheter