Lysa upp tillvaron med LED-skyltar i Göteborg

18 augusti 2021
Lily Hansen

Det är bra att kunna ha tydliga ljusskyltar för att visa att man finns. En skylt ska lysa upp för att visa att man finns. Den ska också signalera att man är miljömedveten och det gör den genom att inte dra mycket energi. Med varma färger kan mörkret bli vackert upplyst om man sätter upp LED-skyltar i Göteborg. Skyltarna kan sitta på fasader eller uppe på höga tak. För exempel se: https://www.skyltcompaniet.se/produkter/led-skyltar/.

Energisnålt alternativ som gör skillnad

Med den snabba utveckling som sker idag för att göra samhället så energismart som möjligt har tekniken med lysdioder utvecklats till att bli ett hållbart och vackert alternativ. LED-lamporna används i vanliga lampor eftersom de är så energisnåla och för att de minskar risken för brand och överhettning. LED-tekniken innebär att man använder små lysdioder vilket gör att den är väldigt bra i skyltar. Dioderna begränsas inte av ramar utan kan formas som man vill. 

Man kan få sin logotyp uppsatt på på dörrar, väggar eller tak eftersom skyltarna kan göras både riktigt stora eller riktigt små. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur resultatet ser ut. LED-tekniken är driftsäker, ljudlös och energisnål. Ljuskällan blir inte varm så risken för överhettning försvinner och den drar bara bara en tiondel så mycket energi som en vanlig glödlampa. Lysdioder har dessutom mellan sju och tio gånger så lång livslängd som andra ljuskällor vilket gör en investering i LED-skyltar till en långsiktig satsning. 

Eftersom dioderna är så små får man en jämn ljusspridning, och man kan välja precis den färgton som till exempel stämmer med ett företags logotyp. Färgerna kan bli både varma och kalla och kan belysas på vilket sätt som helst. Den långa livslängden gör dem miljövänliga. Har man väl investerat i en skylt så sitter den på plats väldigt länge utan att behöva underhållas.

Fler nyheter