Minireningsverk – ett reningsverk i miniformat

17 februari 2022
patrick pettersson

editorial

Ett minireningsverk fungerar i princip som ett stort reningsverk som renar vatten till alla invånare i kommunen. Den enda skillnaden är att det är byggt i miniformat för att passa till vanliga bostadshus och dess boende. Ett minireningsverk kan rena vatten på samma sätt som ett stort reningsverk, men med mindre volym på vatten vilket dock räcker gott och väl till en stor familj.

Att installera ett minireningsverk gör många nu för tiden, eftersom det finns krav på att avloppen ska filtrera vattnet bättre. Det är för miljöns skull som de nya reglerna har uppkommit, men även för de boende eftersom det inte längre finns risk att skadliga ämnen hamnar i brunnar.

 

Hur går processen till i ett minireningsverk?

Det som händer i ett minireningsverk är att vattnet renas med hjälp av filter, luftslangar och med både en biologiskt process och en kemisk process. De luftslangar som används ser till så att det alltid är en god cirkulation och det gör så att hela systemet blir luktfritt. Det uppskattas ju av alla att slippa en jobbig lukt.

Den kemiska processen innebär att det tillsätts fosfor som tillsammans med den biologiska processen renar vattnet. Den biologiska biten är det organiska material och de bakterier som redan finns i vattnet som tillsammans påskyndar reningen i minireningsverket.

 

Minireningsverk

 

Skötsel av avloppet

Det är viktigt att se till så att avloppet är i gott skick och regelbundna kontroller är bra att utföra. En annan sak som kommunen tar hand om är slamsugningen och slammet är det som inte reningsverket tar hand om, utan det hamnar i ett speciellt utrymme.

Man ska regelbundet fylla på med de kemikalier som behövs till reningsverket och det är bra om anläggningen har ett alarm som säger till när det behöver fyllas på, eller om det finns något annat problem.

Fler nyheter