Rätt hjälp med kapitalanskaffning är guld värt

04 oktober 2019
Lily Hansen
Rätt hjälp med kapitalanskaffning är guld värt

Lika självklart som att jag behöver pengar för att kunna handla mat, behöver företag kapital för att fungera och expandera. Kanske skall en ny produkt lanseras eller en serverhall byggas. Genom att ta in nytt kapital kan verksamheten växa och utvecklas i syfte att generera högre avkastning. Anledningarna till kapitalanskaffning kan så klart variera men vägen till nya pengar är likartad oavsett vilken bransch man är verksam i. Många har tagit sig den vägen tidigare och har därför stor kunskap och erfarenhet. Att få tillgång till den kompetensen ligger närmre till hands än man anar.

 

 

Planering och förberedelser är A och O

 

I huvudstadsområdet, som är den region i Sverige där det startas flest nya företag, är det många bolag som söker kapital. Även om koncentrationen av möjliga investerare och finansiella institut är högre där, så är konkurrensen om pengarna hård. Det skall till nogsam planering och analys innan man tar kontakt med exempelvis en bank. En investerare eller långivare vill se kalkyler och underlag för att kunna göra korrekta bedömningar och riskanalyser. Inte minst viktigt är att ha kontakter till möjliga finansiärer. Det kan därför vara gynnsamt att ta råd och hjälp av expertis för den som funderar på kapitalanskaffning i Stockholm.

 

Tillgång till kompetens och nätverk

 

Att ha tillgång till seriös expertis gör att man får hjälp med all nödvändig planering samt tillgång till ett upparbetat nätverk. Redan innan ett första möte med investerare görs en utvärdering av kalkyler och planer. Beroende på saker som bransch och omfattning av kapitalbehovet kan sedan kontakt tas med relevanta banker eller investerare. Här kan även hjälp ges med att arrangera möten och hur projektet skall presenteras på bästa sätt. Med rätt hjälp har man en samarbetspartner hela vägen, från det att behovet av kapital uppstår fram till att drömmen kan realiseras.

Fler nyheter