Varför det är bra att rådfråga en jurist vid äktenskapsförord

17 april 2023
Staffan Ehrlin

editorial

Många par gillar inte att prata om äktenskapsförord, men sanningen är att anlita en jurist för att upprätta ett sådant kan ge mycket sinnesfrid. Ett äktenskapsförord är ett viktigt dokument för par som planerar att gifta sig, så det är viktigt att ni får juridisk rådgivning så snart som möjligt. Det här blogginlägget hjälper dig att besvara alla dina frågor och förklarar varför det oftast är bäst att prata med en jurist när det gäller att upprätta äktenskapsförord. Läs vidare för att få veta mer!

 

Äktenskapsförord, även kallade ”prenuptial agreements” eller ”pre-nups” på engelska (du har säkert hört termen i otaliga filmer och tv- serier, är juridiska dokument som beskriver de ekonomiska rättigheterna och ansvaret för varje make under äktenskapet. De kan omfatta saker som fördelning av tillgångar vid dödsfall eller skilsmässa, underhållsbidrag och gemensam ekonomi.

 

Det blir allt vanligare

Äktenskapsförord blir allt vanligare i Sverige eftersom fler par vill skydda sina tillgångar i händelse av skilsmässa eller dödsfall. Även om äktenskapsförord traditionellt sett inte har varit särskilt vanliga i Sverige har de blivit alltmer populära under de senaste åren. Enligt en undersökning från Sveriges advokatsamfund har cirka 48 procent någon form av äktenskapsförord på plats innan de gifter sig.

jurist

Det är viktigt att anlita en kunnig jurist när det gäller att upprätta äktenskapsförordet, eftersom eventuella misstag eller utelämnanden kan orsaka problem i framtiden. Juristen kommer att se till att avtalet är juridiskt giltigt och täcker alla aspekter av parets ekonomi och egendom. De kan också förklara hur det kommer att tillämpas i händelse av separation eller dödsfall.

 

Det är viktigt för båda makarna att ha ett äktenskapsförord på plats, eftersom det bidrar till att skydda deras individuella tillgångar och säkerställer att varje partner är försedd ekonomiskt om något skulle hända den andra. Det kan ge sinnesfrid och förebygga diskussioner om ekonomi om äktenskapet tar slut. Bor du i Sölvesborg och är i behov av att upprätta ett äktenskapsförord, kontakta en jurist i Sölvesborg redan idag.

 

 

Fler nyheter