Virussanering på arbetsplatsen

28 mars 2022
william eriksson

editorial

Vi har gått in i en epok av mänsklighetens historia där vi aldrig kan glömma bort försiktighet kring virus. Det är något de senaste åren har lärt oss. Vi måste hela tiden veta hur vi rengör ytor och utrymmen så att vi gör dem fria från virus.

Detta är extra viktigt inom branscher som är extra utsatta för virus, som vårdinrättningar, veterinärkliniker och djurhållning. Får virusen fäste blir det svårt att bli av med dem och många bönder har tvingats att avliva alla sina djur för att få stopp på virusspridning.

Vad du kan göra själv kring virussanering

Du kan göra en hel del virussanering själv. Om du bara gör åtgärderna regelbundet så bör du klara de flesta virusangrepp. I huvudsak är det två olika ämnen du kan använda för virussanering: virkon och alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Dessa använder du på olika sätt beroende på behov.

Virkon är ett medel som är särskilt skapat för att angripa virus. Detta kan du använda på stora ytor likväl som för punktdesinfektion. Det kan även vara lämpligt när du ska totalsanera ett utrymme. Negativt är att effekten inte håller i sig så länge samt att ett vitt damm lämnas kvar som sedan i sig måste tas bort.

 

virussanering

 

När du behöver ta hjälp med virussanering

Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel är den andra metoden du kan välja själv. Den används mest lämpligt för punktdesinfektion. Vid stora ytor blir det starka spritångor vilket inte är bra vare sig för djur eller människor. Det positiva är att spriten avdunstar och inte kräver någon vidare städning efteråt.

Om du har gjort dessa åtgärder och ändå får problem med virusspridning måste du skyndsamt anlita en expert på området. Då har virus fått fäste på områden du inte kommer åt, eller inte tänker på. Då måste en ordentlig genomgång göras av någon med stor erfarenhet av virussanering, så du inte riskerar något

Fler nyheter