En trädbesiktning genomförs av en arborist

23 januari 2022
william eriksson

editorial

Friska träd ger ren luft och en trivsam miljö att vistas i. Precis som människan kan ett träd bli sjukt och behöva omvårdnad. Om ett träd blir angripet av röta kan trädet till och med vara skadligt för människor och djur. Det är svårt att på egen hand avgöra hur ett träd mår om du inte besitter rätt kunskap för att fastställa trädets hälsostatus.

Det finns andra sjukdomar som ett träd kan drabbas av och det kan innebära en stor fara i ett bebyggt område. Om du är orolig för att ditt träd kan ha drabbats av en sjukdom eller något annat, så är det en god idé att beställa en trädbesiktning. Det finns många träd runt om i landet som påverkar vår trivsel och hälsa. Därmed är det av största vikt att säkerställa att alla träd mår bra. 

 

trädbesiktning

 

En regelbunden trädbesiktning håller dig informerad om hur ditt träd mår

Vid en trädbesiktning får du reda på trädets hälsostatus. Du får sedan goda råd om hur du ska ta hand om ditt träd. Beroende på hur trädet mår kan det vara aktuellt med olika åtgärder. Det kan vara att beskära trädet eller fälla det. En erfaren arborist som genomför besiktningen gör allt för att bevara trädet utan att tumma på säkerheten.    

När du beställer en trädbesiktning kommer det en erfaren och kunnig arborist, som vet det mesta om trädvård. Arboristen har god kunskap om de olika träd som finns i landet och de vet vad som är bäst för det aktuella trädet. Det tas även god hänsyn till hur trädet påverkar miljön som finns runt omkring.

Det är inte bara själva trädet som ska må bra, utan även området som trädet står i ska vara välmående. Alla uppskattar ett träd som ser friskt ut och det är en fröjd att beskåda ett vackert träd.

Fler nyheter