När kan ett invaliditetsintyg utfärdas?

28 augusti 2021
william eriksson

Någon som har varit med om en olycka eller som har åsamkat sig en skada av något slag, kan ha möjlighet till ett invaliditetsintyg. Det är en läkare som ska titta och undersöka för att sedan sedan skicka in bedömningen på papper till försäkringsbolaget. Det är sedan försäkringsbolaget som bedömer huruvida personen ifråga ska få ut någon ersättning eller ett eventuellt skadestånd. 

Vanliga åkommor som gör att invaliditetsintyg utfärdas idag är frakturer, skador på nacke eller rygg. Det måste göras flera olika tester för att testa färdigheter, möjlighet till rörelse och andra saker på patienten innan läkaren kan skicka in intyget till ett försäkringsbolag. 

Det behöver även finnas med en prognos i pappren som skickas in till försäkringsbolaget. Den prognosen ska visa på vad en läkare tror att patienten kommer att kunna klara av att göra i framtiden och vice versa. Kanske kan det vara så att läkaren inte tror att patienten någonsin kan röra sitt finger rakt igen, då måste det stå med. 

 

 

Läkaren gör en bedömning

Läkaren bedömer i procent hur pass mycket eller lite en patient blir invalid. Denne går efter en tabell när bedömningen görs. Försäkringsbolaget betalar ut ett belopp som är så stor del som själva invaliditetsgraden. Om en patient blir invalid till femtio procent kommer alltså lika många procent bli utbetalt. 

Om man är oförmögen att kunna klara av utföra sitt arbete på rätt sätt eller inte klarar av att arbeta fullt lika mycket som innan skadan eller sjukdomen, så kan man få rätt till ersättning för att klara av livet rent ekonomiskt. 

Många med invaliditet på grund av skador eller sjukdomar får ersättning för hälften av sin tid för att sedan kunna klara av att arbeta resten av tiden. Det beror helt och hållet på vad för slags skada man fått och hur nedsatt ens arbetsförmåga är. 

Fler nyheter